Garážové brány - Sekcionálne

Bezpečnosť

O tom, či je firma spoľahlivá a dôveryhodná, svedčia výsledky jej práce a skúsenosti. Od začiatku existencie sa snažíme okamžite reagovať na potreby trhu. Spolupracujeme len s profesionálnymi obchodnými partnermi, ktorí podobne ako my dbajú o svojich zákazníkov. Využívajúc najnovšie technológie a s používaním najlepších materiálov sa nám darí úspešne rozvíjať firmu od okamihu jej vzniku v roku 1991.

garažové brány

Komfort

Z hľadiska zákazníka, je jednou z najdôležitejších hodnôt charakterizujúcich spoluprácu s firmou, kontakt s kompetentnými distribútormi, ktorí sú dostupní telefonicky. Sieť distribúcie KRISPOL pokrýva celé Slovensko, a naviazanie kontaktu zákazníka s jedným z profesionálnych poradcov zaberá minimum času. Okrem toho, úplná informácia je uvedená na firemnej webovej strane KRISPOL. Týmto spôsobom zaisťujeme zákazníkom plný komfort spolupráce.

garažové brány

Estetika

Snažíme sa, aby image Krispol bol plne profesionálny. Vďaka nemu majú zákazníci možnosť odlíšiť našu firmu a jej výrobky na trhu. Stála spolupráca s renomovanou reklamnou agentúrou, čo sú dlhé hodiny porád a práce, ktorých efektom je jasný a priehľadný image. Vďaka tomu je Krispol už mnoho rokov TOP firmou na trhu.

garažové brány

Stabilita

KRISPOL je úspešná firma. Jej prítomnosť na trhu podporujú tisíce predaných produktov a - čo je ešte dôležitejšie - spokojnosť zákazníkov. Práve týmto spôsobom získavame skúsenosti, a tým upevňujeme naň postavenie na európskom trhu. Súčasne sa snažíme stále rozvíjať našu ponuku, čoho výsledkom je posilnenie pozície firmy KRISPOL v špičke výrobcov pôsobiacich v Európe.

garažové brány